Navigace

Obsah

Současnost obce

  Samostatnou  obcí se Kovač stala v roce 1990, kdy se oddělila od Konecchlumí. Starostou obce byl zvolen Alois Vohánka, který zastával funkci 8 let. Od roku 1998 do roku 2010 byl starostou Miloš Mádle.  V roce 2010 byl zvolen starostou obce Pavel Kysela.

Kovač

  Dnes má obec 135  obyvatel a  62 domů, z nichž 17 je využíváno pro rekreaci.

  Za  dobu  samostatnosti  byla  obec plynofikována,  VČE provedla  kabelové rozvody  elektřiny do země  a přitom bylo vybudováno  nové  veřejné  osvětlení a rozhlas. Také byl opraven a odbahněn rybník Kačírek.

  V roce 2005 se dokončila nástavba obecního úřadu na obecní prodejnu.  Za prodejnou byla vybudována pergola pro letní posezení. Na návsi v centru obce byla vysázena zeleň.  

  Chodník od prodejny k mostu s lávkou přes potok Lužanka byl vybudován v roce 2006.

  V roce 2008 dostala obec Kovač dotaci od SZIF z Programu rozvoje venkova na opravu místních komunikací, úpravu návse a na novou autobusovou zastávku.  U obecního úřadu je vybudováno dětské hřiště.
 


  Správa a údržba silnic provedla nový asfaltový povrch na komunikaci  přes vesnici a Zemědělská a vodohospodářská správa  odbahnila  potoka Lužanka.

 

 

Obec je členem: