Navigace

Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

  • Místní vyhlášky
Název vyhlášky Účinnost
Vyhláška o místních poplatcích ze psů 1.1.2004
Vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity   1.1.2004
Vyhláška o místním poplatku ze vstupného 1.1.2004
   
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2013
   

Územní plán - Veřejná vyhláška

 

Obecně závazná vyhláška obce Kovač č. 1/2018, kterou se ruší některé obecně závazné  vyhlášky obce                                                                    Vyvěšeno 15.9. 2018                  

 

Veřejnoprávní smlouva č. 5/VS/2018 uzavřená mezi městem Jičín a obcí Kovač o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků                                                                

                                                                                                  Vyvěšeno 8.3.2019                                                       

 

  • Důležité zákony

Název normy

zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech

zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů

zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník