Navigace

Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

  • Místní vyhlášky
Název vyhlášky Účinnost
Vyhláška o místních poplatcích ze psů 1.1.2004
Vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity   1.1.2004
Vyhláška o místním poplatku ze vstupného 1.1.2004
Vyhláška o místním poplatku za provozovaný VHP 1.1.2004
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2013
Vyhláška o závazných částech územního plánu obce Kovač 1.3.2003
Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kovač 15.3.2015

Vyhláška, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově zeleně na území obce                                        15.3.2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Veřejnoprávní smlouva - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků 

 

 

  • Důležité zákony

Název normy

zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech

zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů

zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník